Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn stek onder de zon

Algemene gebruiksvoorwaarden Mijn stek onder de zon

Wat doet Stater?

Stater verricht als service provider namens uw hypotheekverstrekker de administratieve werkzaamheden voor hypotheken. In die hoedanigheid stelt Stater u Mijn stek onder de zon ter beschikking. Mijn stek onder de zon is een beveiligde online omgeving met uw hypotheekgegevens. Op Mijn stek onder de zon vindt u relevante informatie over uw hypotheeklening. Zo krijgt u meer inzicht in uw hypotheeklening en kunt u gemakkelijk een aantal wijzigingen voor uw hypotheeklening online regelen. Meer informatie over Stater vindt u op de website van Stater.

Deze gebruiksvoorwaarden beschrijven de voorwaarden die van toepassing zijn als u de online omgeving van Mijn stek onder de zon bezoekt en/of gebruikt. Voordat u een Mijn stek onder de zon account aanmaakt, moet u akkoord zijn gegaan met deze gebruiksvoorwaarden. Wij vragen eenmalig uw akkoord voor het creëren van uw account.

Waarvoor gebruikt u Mijn stek onder de zon?

Met Mijn stek onder de zon heeft u 24 uur per dag toegang tot uw hypotheekgegevens. Verder kunt u snel en makkelijk een aantal wijzigingen doorvoeren. In Mijn stek onder de zon:

Mijn stek onder de zon wordt continu verbeterd en verder uitgebreid met nieuwe functies. Deze functies bieden u de mogelijkheid om een beter inzicht te krijgen in uw hypotheeksituatie.

Hoe krijgt u toegang tot Mijn stek onder de zon?

U krijgt toegang tot Mijn stek onder de zon via de website van uw hypotheekverstrekker. Op de website van uw hypotheekverstrekker klikt u op de knop die u leidt naar de beveiligde en afgeschermde Mijn stek onder de zon omgeving.

Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres. Dit e-mailadres heeft u nodig om uw account te activeren. Uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Buiten een e-mailadres en wachtwoord, moet u ook beschikken over een mobiele telefoon waarop u een inlogcode via sms ontvangt. Uiteraard dient u ook uw lening nummer paraat te hebben.

Aanmelden:

U dient zich eenmalig aan te melden voor Mijn stek onder de zon. Hiervoor registreert u uw naam, lening nummer en geboortedatum. Voor aanvullende controles hebben wij uw e-mailadres en het 06-nummer van uw mobiele telefoon nodig. Uw gebruikersnaam is uw e-mailadres en uw wachtwoord mag u zelf bedenken. Uw wachtwoord moet wel aan bepaalde eisen voldoen. Zie hiervoor het informatieveld aangeduid met een ?. Dit staat achter het veld waarin u uw wachtwoord kunt aanmaken of wijzigen. Als u hierop klikt, ziet u waaraan een wachtwoord moet voldoen.

Inloggen:

Na aanmelding kunt u inloggen met uw e-mailadres, uw wachtwoord en een sms code. Iedere keer dat u inlogt, ontvangt u een gratis sms met een nieuwe code op uw mobiele telefoon. Door het invullen van de code krijgt u toegang tot Mijn stek onder de zon.

Informatiebeveiliging

Stater vindt de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Daarom werken wij met een dubbele toegangsbeveiliging, te weten uw wachtwoord en een SMS code, om uw privacy goed te beschermen.

Hoe worden uw persoonsgegevens beschermd?

Stater neemt passende technische en organisatorische maatregelen (beleid en procedures, IT-beveiliging, enzovoort) om de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze worden verwerkt te waarborgen. Wij houden ons daarbij aan de afspraken met uw hypotheekverstrekker en toepasselijke geldende wetten en regels, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

U heeft een aantal verplichtingen om uw persoonsgegevens te beschermen door veilig gebruik te maken van Mijn stek onder de zon:

Als u zich niet aan deze verplichtingen houdt, zullen wij uw toegang tot Mijn stek onder de zon om veiligheidsredenen blokkeren.

Stater is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van Mijn stek onder de zon door u of een derde.

Wijzigingen indienen via Mijn stek onder de zon

Mijn stek onder de zon biedt in diverse schermen mogelijkheden om wijzigingen door te geven. Mijn stek onder de zon zal verder ontwikkeld worden, waardoor ook het aantal wijzigingen vergroot zal worden.

Beschikbaarheid Mijn stek onder de zon

Stater doet zijn uiterste best om ervoor te zorgen dat Mijn stek onder de zon goed functioneert. Als Mijn stek onder de zon niet beschikbaar is, neemt Stater redelijke maatregelen om de storing te verhelpen.

Wanneer kunnen deze gebruiksvoorwaarden wijzigen?

Deze voorwaarden gelden vanaf 01-01-2023. Stater kan deze gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. Als Stater de voorwaarden wijzigt, laten wij u dat weten. U wordt dan opnieuw gevraagd akkoord te gaan met de gebruiksvoorwaarden als u weer inlogt op uw account. Als u het niet eens bent met die wijziging, kunt u het gebruik van Mijn stek onder de zon beëindigen.

Hoe kunt u of hoe kan Stater Mijn stek onder de zon beëindigen?

Wilt u geen toegang meer tot Mijn stek onder de zon? Op Mijn stek onder de zon vindt u een functie waarmee u uw account automatisch kunt beëindigen.

Waar kunt u vragen of suggesties over Mijn stek onder de zon indienen?

Heeft u vragen of suggesties voor het verbeteren van het gebruik van Mijn stek onder de zon? Of bent u niet tevreden? Neem dan contact met ons op. Dat kan via het contactformulier op Mijn stek onder de zon.